Loading

MÓN NHẸ TẾT TRONG TÍCH TẮC - Salad Dưa leo, Cà rốt, Chả lụa – Phô mai Con Bò Cười

17-08-2018

MÓN NHẸ TẾT TRONG TÍCH TẮC - Trái cây khô, Đá Bào - Phô mai Con Bò Cười

17-08-2018

MÓN NHẸ TẾT TRONG TÍCH TẮC - Nem chua, Bánh phồng tôm – Phô mai Con Bò Cười

17-08-2018

MÓN NHẸ TẾT TRONG TÍCH TẮC - Cracker, Mứt tắc - Phô mai Con Bò Cười

17-08-2018

MÓN NHẸ TẾT TRONG TÍCH TẮC - Giò thủ, Bánh gạo lứt - Phô mai Con Bò Cười

17-08-2018