Agency & Client: Chả cá vàng thơm
Food Stylist: Hạ Uyên Lương
Director & DP: Vũ Quang Vinh
Art Director: Huy Truong
Camera: Lê Tấn Thịnh
Focus: Ngo
Assistant Food Stylist: Nguyễn Thanh Nhàn