Agency & Client: Grab Food VN
Food Stylist: Hạ Uyên Lương
Director & DP: Vũ Quang Vinh
Art Director: Huy Truong
Camera: Lê Tấn Thịnh
Focus: Trung To
Assitant Food Stylist: Nguyễn Thanh Nhàn